«جنگ نرم »

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوندا :    مرا از تاریکی ها ی وهم در آور و به روشنی فهم  گرامی دار.

    با تبریک سال تحصیلی جدید به مربیان آمادگی دفاعی

« جنگ نرم »

با ظهور انقلاب اسلامی در ایران

چالش ها و تهدیدات علیه انقلاب نوپای اسلامی شروع شد.

تهدیدات سخت   که در راس آنها جنگ تحمیلی بود و در مدت هشت سال دفاع مقدس دشمنان به اهداف پلید  خود نرسیدند.

 پس از پایان جنگ تحمیلی و اثبات  ناکار آمدی عملیات سخت افزاری علیه انقلاب اسلامی دشمنان خارجی و داخلی خط مشی نرمی را برای فروپاشی  نظام جمهوری اسلامی در پیش گرفتند که با توجه به ابعاد و ویژگی ها، می توان آن را ، تهدیدنرم، «جنگ نرم » و یا « دوران استعمار فرانو» نامید.

جنگ نرم : اقداماتی که به منظور تاثیرگذاری بر باورها ، اعتقادات با هدف دگرگونی هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی انجام گیرد . در تهدید نرم ، بدون مناعضه ولشکرکشی فیزیکی ، کشورمهاجم اراده خود را با روش های  نرم افزاری بر یک ملت تحمیل می کند.

جنگ نرم ، یک حرکت آرام و تدریجی است ودرک آن آسان نیست.

هدف جنگ نرم : ایجاد تغییرات در باورهای قبلی واجتماعی مردم سلب اراده و روحیه مقاومت است . در این تهدید تلاش می شود ، ملتی دارای آرمان به ملت بی آرمان تبدیل شود.

 «جوزف نای » در کتاب قدرت نرم می گویید : آمریکا باید برای حاکمیت بردنیا به جای استفاده از قدرت سخت از قدرت نرم استفاده کند.

امروزه تهدید نرم ، موثرترین ، کارآمدترین و کم  هزینه ترین و در عین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع تهدید علیه امنیت ملی یک کشور است.

چون میتوان با کمترین هزینه با حذف لشکرکشی وازبین بردن مقاومت های فیزیکی به هدف رسید ؛ زیرا با عواطف ، احساسات ، فکر و اندیشه و باور و ارزش و آرمان های یک ملت و نظام سیاسی ارتباط دارد.

فروپاشی روانی یک ملت می تواند ، مقدمه ای برای فروپاشی سیاسی ، ساختاری آن باشد.

« جوزف نای »  قدرت نرم را شیوه غیر مستقیم رسیدن به نتایج مطلوب می داند... .

جنگ نرم به د لیل پیچدگی واتکا به قدرت نرم ازویژگیهای بسیار زیاد ومتنوع برخوردار است که مهمترین آنها عبارتنداز:۱)آرام تدریجی وزیرسطحی است.۲)تسلط برذهن وقلب۳)جنگ نرم در پی تغییرات قالب های ماهوی جامعه وساختارسیاسی است.۴)جنگ نرم نماد سازاست.۵)پایداروبادوام است.۶)پرتحرک وجاذبه داراست.۷)هیجان سازاست.۸)آسیب محوراست.۹)تضادآفرین است.۱۰)جنگ نرم تردیدآفرین است.ادامه دارد....
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:19  توسط سرگروه  |